Grafik tasarım ile uğraşanların bilmesi gereken tipografi (yazı düzenleme sanatı), tekniği, yöntemi gibi tanımlanabilir. Yazıların kendine özel tipik şekilleri, mevcut olan büyüklükleri, satır arası boşlukları, uzunlukları, ve benzeri etkenler hakkında bilgi verir.

Tipografi genel olarak yazı düzenleme sanatıdır. Oluşturmak istediğimiz yazı için seçilen şekil, ve bunun düzenlenmesinin yapılması, bölümlere ayrılması, rengi ve tasarımının konusu bu bağlamda çok önemlidir. Kelime köken itibariyle Yunanca da typos yani form ve graphia çizmek, yazmak kelimelerinden meydana gelmiş olup, typographia sözcüğünün dilimizdeki formunu oluşturur.


Tipografi konusunda uzman olanlara tipograf denir. Tipografi, zamanımızda kullanım olarak oldukça kapsamlı ve geniş bir alana sahiptir. Örnek vermek gerekirse dijitalleşen dünyada cep telefonları, bilgisayar oyunları, endüstriyel ürünlerde ev araç gereçleri, vitrin tipografisi, elbise, kalemler, saatler, el yazısı ve kaligrafi gibi alanları saymak mümkündür. Sanatsal ve görsel düzenleme olan tipografi bir tasarım dili anlayışıdır.

Günümüzde sosyal medyada, reklamlarda, bize sunulan her türlü içerikte bizi ikna edecek bir unsur bulunması elzemdir. Bunu sağlayacak etken de tipografidir. Tipografi dört ana kural olarak şekillenmiştir. Birinci kural metin tipografisidir. Metni okuyan kişiye farkında olmadan, görünmezlik ilkesi etrafında görsel olarak tatmin edici bir bütünlüğü sunmaktır.

Anormalliğin minimuma indirildiği, dikkati dağıtacak engellerin olmadığı ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak bir sunum oluşturmak hedeflenir. Metin tipografisinin temelini uygun harflerin seçimi oluşturur. Bilimsel, tinsel, ekonomik, kültürel gibi bir çok alanla ilgili yazıların hepsinde farklı ve karakteristik yazı fontları kullanılmalıdır. Buna ek olarak dilbilim, semantik bilim, kelime ve cümle yapıları, şekil bilimi, kelime frekansları tipoloji tarafından modüle edilir.

Tipografinin bir diğer kuralı da renktir. Tipografi de renk; zemindeki boyanın belirleyicisidir. Marjinler arası derinlik, harflerin mevcut şekilleri, kelimelerin aralarındaki yakınlık vs. ögelerle ilgili olarak karşımız çıkar. Renk metnin; konuyla ve grafik öğlerle birlikte uyum sağlamasını kolaylaştırır. Renkte kağıt seçimi bu bağlamda yine önemlidir.
Bir diğer kural olarak okunabilir olması tipoloji de önemlidir. Karakterlerin birbirlerinden net olarak ayrılması gerekir. Kısaca fontun şekli ve ebatlarıyla ilgilidir. Okunabilirlikte tasarımcı ve tipografın hazırladığı metin eksenli ürünün mesajını iletmek hedeflenir.

Okuyucu olarak bize sunulan metnin, yazı aralarındaki ayrım, fontun büyüklüğü, renk vs gibi etkenleri okumanın kolaylığına katkı sağlar.

Tipografi tasarımı yaparken süreklilik ve görsel olarak sıralama ilkesini dikkate almak gerekir. Büyükten küçük öğeye geçişte gözde farklı bir algı oluşturulmalı, ve bu unsurların arasında uygun bir geçişle devamlılık sağlanmalıdır. Görsel hiyerarşide bir diğer önemli etken de çizgilerin kullanımıdır. Farklı bir kalınlık ve uzunlukta olan çizgiler ritimsel bir uyuma göre verilmek istenilen mesajın daha önce algılanmasını sağlayarak gözün takibini hızlandırabilmektedir.

Görsel açısından ilgi çeken tipografi örnekleri aynı zamanda da sanatsal bir bakış açısıyla oluşturularak, herhangi bir alanda yapılmasının yanı sıra; İnsanların ilgisini çekmesi amacıyla üretilen ürünleri kapsayan bir faaliyet olarak da sektörde önemli bir yer tutmaktadır.