Tasarım Nedir?

Design sözcüğü Latince kökenlidir ve "designare" kelimesinden türemiştir. Etimolojik olarak "bir şeye işaret etmek" manasına gelen kelime, resim manasında birden fazla şeyin olduğu ortamda tek bir şeyi işaret eden manasına gelir. Tasarlamak sözcüğü ise "bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak" manasında kullanılır.

Tasarım demek, bir ürünün tamamının ya da bir parçasının şekil, biçim, renk, çizgi, motif vs gibi unsurlar ile insan duyuları ile algılanabilen özelliklerin oluşturduğu görüntüdür. Tasarım aslında bizim hayatımızın tak kendisidir. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz her şey aslında birer tasarımdır. Yazmak için kullandığımız kalemden, içmek için kullandığımız bardağa, oturduğumuz koltuktan, kullandığımız arabaya kadar hepsi birer tasarım ürünüdür. 

Tasarım, bir şeyi zihinde canlandırmaktır. Hayâl kurma, farklılıkları görüp bulma, sorgulama, yaratıcı düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarımda büyük etkisi vardır.

Tasarım bir kurgudur. Zihinde başlayan sürecin kağıda, çizimlere aktarılmasıdır. Görsel sanatlar içinde birçok kolu olan tasarım, bir düşüncenin renkler, çizgiler, şekiller ile duygusal olarak insana geçirilmesinin bir yoludur. 


Neden Tasarım?

Global rekabet ortamlarında, ticari faaliyetler için öne çıkmak, rekabet edebilmek, müşterilerin taleplerine cevap verip onları memnun edebilmek ve ürün kalitesini arttırabilmek adına bir yol olarak kullanılabilir.

Bazı araştırmalar, markaların görsel tasarımlarının müşteriler üzerinde ciddi etkileri olduğunu göstermiştir. Görsellik her zaman için önemli bir etkendir.

Bu sebeple, yeni, sürekli değişim gösteren, insan ihtiyaçlarına cevap verebilen ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.