NEÜ İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak 577 sosyal medya kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırmada;


SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI şu şekilde sıralanmış.


1- Covid-19 salgını öncesi sosyal medya kullanım süresi ortalama 3 saatir.

2- Covid-19 sürecinde kullanım süresi 5 saati geçmiştir.

3- Kullanıcılar daha çok sosyal medya aracılığı ile bilgi eksikliğini gidermeye çalışmaktadır.

4- Kullanıcıların %52'si sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ifade etmiştir.

5- Covid-19 sürecinde sosyal medya kullanım sıklığının arttığını ifade eden katılımcı oranı %66'dır.

6- Pandemi sürecinde daha fazla boş zamana sahip olduğu için kullanıcıların %62'si sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başlamıştır.

7- Sosyal medya içeriklerini kullanıcıların 54'ü güvenilir bulmamaktadır.

8- Sosyal medya içeriklerinden daha ziyade geleneksel medya (Tv,gazete,radyo vb.) içeriklerini güvenilir bulanların oranı ise %55'tir.

9- İçinde bulunulan toplumsal koşulların sosyal medyaya olan bağımlılığı arttırdığını düşünenlerin oranı %59'dur.

10- Kullanıcıların %58'i sosyal medyanın alternatifinin olmamasının bu platformlara olan bağımlılığı arttırdığını düşünmektedir.

11- Kullanıcıların %55'ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir.

12- Kullanıcıların %56'sına göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır.

13- Sosyal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranı %60'dır.

14- Kullanıcıların %52'sine göre sosyal medya ile doğrular ve hakikatler önemini yitirmeye başlamıştır.


Sosyal Medyayı, doğru bir kullanım ile güvenli hale getirebilirsiniz. Bilgi almak veya paylaşmak, insanlar ile iletişim halinde olmak, alışveriş yapmak, vakit geçirmek vb. kullanımlarda bilinçli farkındalık halinde olmak sizin için faydalı olacaktır.


Kaynak çalışma; NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İletişim  Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi