DİSPERSİYON LAK:  Dispersiyon lak ofset baskı ile basılmış baskıların sürtünme esnasında baskının bozulmaması ve renklerin daha uzun ömürlü olabilmesi için uygulanır. Dispersiyon lakları aynı zamanda hava sirkülasyonu yani oksidatif yolla kuruyan baskı üstü koruyucu filmi
olarak nitelendirilebilir. Altındaki baskıyı korumak ve güzelleştirmek için kullanılan su bazlı kaplama tekniğidir. Ofset makineleri aracılığı ile kullanılır. Verniğe göre çok parlak ve sürtünmeye dayanıklıdır. UV Lak kadar gösterişli değildir. 90 g/m2‘den daha ağır kaplanmış kağıtlara uygulanması önerilir. Daha altında gramajlara uygunlaması bozukluk ve kat sebebi olabilir. Mükemmel parlaklık ve yüzey yayılması (İstenirse mat olarak da üretilebilir). Yüksek sürtünme direnci ve kayganlık ,hızlı kuruma , az koku (kuruduktan sonra koku yapmaz). Yüksek istifleme yapabilme imkanı (püskürtme tozu gerektirmez). Su ile inceltilebilme imkanı, Yüksek UV ışık direnci (sararmaz). Su ile temizlenebilme, daha temiz bir çalışma ortamı, Yanma riski yoktur.
Dispersiyon lakları reçineler ve dispersiyonlar gibi ana muhtevaları komplike yapılı olduklarından lak imalatçıları tarafından imal edilemez. Kimya endüstrisinin bu konuyla ilgilenen imalatçıları tarafından geliştirilen mamullerden istifade etmek zorundadırlar.

 

DÖRT RENK BASKI (CMYK): Dört ana renk kullanılarak (Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah) yapılan baskı tipi. Proses baskı veya çok renkli baskı da denir.

 

DPI (DOT PER INCH): Kalıp-film pozlama makinalarının, monitörlerin ve yazıcıların çözünürlük ölçüm birimidir. Ofset Baskı tekniğinde 300 Dpi kullanılmaktadır. Dijital baskıda 72-100 dpi kullanılmaktadır. Tasarımcılar baskı öncesi bu DIP aralığında çalışmalarını yapmak zorundadır. Unutmadan küçük bir not; İnsan gözü;72 DPI çözünürlüğünde etrafına bakar.

 

EFEKT LAK: Genelde baskı sonrası uygulama olarak kullanılmaktadır. Kağıt ve pvc üzerine uygulanarak vurgulanmak istenen resim ve grafiklere kumlu bir görünüm kazandırır. Baskı kalitesini  artırır. Uygulanan yerdeki renge canlılık verir.

 

EMİSYON: Film,kağıt,kalıp gibi malzemelerin üzerine ışık hassasiyeti olan kimyasalların uygulanmasına denir.

 

EMÜLSİYON: Kalıba dökülen hassas madde. (Işığa karşı duyarlı madde). Kalıp pozlanırken kullanılır.

 

EPS (ENCAPSULATED POSTSCRİPT): Hem imajı hemde Postscript emirleri içeren dosyadır.

 

ERKEK KLİŞE: Çökertme ya da kabartma işlemleri sırasında basınç tarafında yer alan klişedir.

 

ETEK MAKAS REVOLTA (EMR): Kağıdı baskıda çevirme şeklidir. Kağıdın 1. yüzü basıldıktan sonra makas tarafı eteğe, etek tarafı makasa getirilerek yapılan baskı türüdür. Ön ve arka baskıda poza aynıdır. Etek-makas revolta kıvırılarak öne doğru çevirmek suretiyle yapılır. Makasların tuttuğu yer makas, poza aparatlarının çektiği yer pozadır. Kağıdın makasların tuttuğu yerin arkasında kalan kenarına "Etek", pozanın çektiği yerin karşısında kalan kenara ise "Karşı Poza" denilmektedir.
Bu baskı tekniğinde amaç Poza Revolta ile aynıdır. 4 kalıpla önüne ve arkasına bir seferde renkli baskı yapılmaktadır. Yani amaç ve elde edilen sonuçlar revolta tekniği ile aynıdır. Farklılığı yalnızca yöntemdedir. Bu sefer kağıt takla attırılarak eteği-makas olacak şekilde basılır. Poza gene sabittir. Karşı poza ise çoğunlukla ön+arka baskılarda öndeki basılı materyalle arkaya basılanların aynı ayarda basılması için kullanılan bir aparattır.


EZME: Kitap,Katalog, Dergi vb. dikiş aşamasında formaların arasındaki havanın alınması için yapılan işlem. Ayrıca dikilmiş kitap,katalog vb. ürünlerde kapak takılmadan önce uygulanır. Sırt kalınlığının sabitlenebilmesi için gereklidir. Cildin büzme yapmasını engeller.

 

FERSUDE: Baskı ve baskı sonrası işlemlerde, genelde hazırlık aşamasında oluşan ve başka bir şekilde kullanılması mümkün olmayan bozuk kağıtlara verilen isimdir.

 

FLEKSO BASKI: Rotatif baskı makinalarında yükseltilmiş plastik ya da kauçuk kalıplarla yapılan baskı tipidir. Bobin kağıt veya plastik folyeler üzerine baskı yapar. Flekso baskı sistemi çoğunlukla ambalaj, etiket ve gazete baskısında kullanılmaktadır. Anilin boya: Taş kömürü eterinden elde edilen organik boyadır. Flekso baskıda kullanılır.

 

FLİGRAN: Kağıt içerisinde yer alan ve genelde kağıt yapımında su yoğun iken oluşturulan damgadır.

 

FORMA: 4, 8,16, 32, vb. sayfalardan oluşan bir kitabın,kataloğun,broşün vb. parçası olacak şekilde en küçük katlanmış baskılı kağıt şeklidir. Matbaacılıkta kullanılan temel hesaplama birimlerinden birisi olup, sekiz ön, sekiz arka olmak üzere 16 sayfadan oluşan  bölümüdür. Tabaka kağıdın saat yönünde üç kez katlanması ile elde edilir. Baskı hesabı, 4, 8, 16 ve 32… sayfa şeklinde 4'ün katları olarak planlanır. 4 sayfalık planlama çeyrek forma, 8 sayfalık planlama yarım forma ve 16 sayfalık planlama tam forma olarak ifade edilir. 

 

FORMAT: Bir sayfanın ya da baskılı malzemenin tipi,boyutu,şekli ve düzenine verilen isimdir.

 

FORSA: Pedal,kazanlı vb. kesim makinalarında iki kazan arası basınç ayarına denir. Baskı basıncı olarak da adlandırılabilir.

 

GİYOTİN (BIÇAK): Kağıt tabakalarının küçük ebatlara bölünmesinde ya da ciltlenmiş formaların ağızlarından traş alınmasında kullanılan; günümüzde çoğu elektronik kumanda sistemli kesim makinaları. 

 

GOFRE: Bir görüntüyü kağıt üzerinde kabartma işlemine denir. Gofre uygulanacak yazı,imaj vs. klişe denilen metal levha üzerine aktarılması ve bunun pedal,kazanlı,maşalı gibi (tipo baskı makinaları) makinalarda belli bir basınç uygulanarak yapılır. Gofre baskıda kullanılan klişeler 3 mm kalınlığındadır. Kalın gramajlı kağıtlarda ve malzemelerde 5 mm ve üzeri kalınlıktaki klişeler kullanılmaktadır. 5 mm klişeler baskısız ajanda ve çantalarda daha yoğun olarak kullanılmaktadır.
Gofre için çift taraflı klişe yaptırılır. Klişeler asitle indirilerek oluşturulduğu gibi erozyon yöntemini kullanılarak da hazırlanabilmektedir. Klişe, basılacak işin baskı sayısına göre çinko veya çelikten olabilir. Çinko klişeler normal klişe üretim atölyelerinde oluşturulurken çelik klişeler torna tesviye atölyelerinde erozyon yöntemi ile hazırlanmaktadır. Erozyon yöntemi ile hazırlanan klişeler maliyet olarak son derece pahalı ve hazırlanmaları uzun zaman almaktadır. Bu yüzden fazla tercih edilmemektedir. Gofre baskı için piyasada çinko klişeler ve fotopolimer klişeler kullanılmaktadır.
Bir klişe yüksek diğer klişe alçaktadır. Dişi adı verilen klişede iş olan yer çukurdur, diğer klişeye erkek klişe adı verilir ve iş olan yerler yüksektedir. Baskı kazanında bulunan erkek klişe ile kalıp kazanında bulunan dişi klişe arasına kağıt yerleştirilir. Tümsek olan klişe diğer klişe üzerine baskı yapar ve kağıt kabarmış olur. Gofre baskıda diğer baskı tekniklerine göre (tipoda keski) daha fazla güce ihtiyaç duyulur. Tipo makineleri bu baskı gücüne sahiptir. 26x38 ebadındaki otomatik pedallı bir makine 30 ton, 36x48 ebadındaki makine ise 60 ton basınç uygulamaktadır. Bu yüksek basınç sayesinde çok iyi gofre baskı elde edilmektedir. Forsa ayarı denilen basınç sayesinde gofre ayarı yapılabilir.350 grama kadar olan kağıtlarda forsa  fazla verildiğinde kağıtta çatlamalara ve patlamalara sebep olunabilir.