AĞIZ: Kitapta sırtın ters tarafına verilen isimdir.

 

ALKOL: Baskıda yaparken kaliteyi arttırmak için kullanılan uçucu sıvı madde( kimyasal )

 

ASANSÖR: Baskı makinelerinde aparatlarından biridir. Baskıya girecek olan baskı materyalinin istiflendiği baskı tablasıdır. Buraya baskı materyali düzgün bir şekilde bırakılmalıdır.

 

AMERİKAN CİLT: Formaları dikilmeden birleştirilen ve kitap sırtına sürülen tutkal ile bağlanan cilt şekline verilen isimdir. Formalar dört kenarından kesilir ve plastik tutkalla sırtlarından birbirlerine yapıştırılır. Sırt yüzeyini tülbent ya da tel ile daha da sağlamlaştırmak mümkün olmakla beraber uzun süre kullanılması gerekli kitaplar ya da ajanda gibi yılın her günü kullanılması zorunlu olan ürünler dışında karton kapaklı ciltleme sistemleri geliştirilmiştir. Bu tarz ciltleme ülkemizde Amerikan Cilt türü olarak tanımlanmaktadır. Amerikan cilt makinesinde, harmanı çekilmiş formaların sırt kısmı özel tırtıllı bıçaklarla traşlanır, bu bölüme tutkal sürülüp kapak takılarak preslenir. Günümüzde yüksek tirajlı (roman, öykü, ders kitabı vb) ürünlerde ekonomik ve hızlı olması nedeniyle tercih edilir. Kuşe kağıtların ciltlenmesinde tercih edilmemelidir. 

 

ARKA VERME: Baskı makisinde yeterli düzeyde alkol verilmemesi yüzünden basılmış yüzeydeki mürekkebin kurumaması halinde üzerine gelen ikinci tabaka kağıdın yüzeyini kirletmesidir. Bu terim kağıdın ön yüzüne koyu basılan bir işin, kağıdın arkasından görülüyor olması ile karıştırılmaktadır.

 

BAĞLAYICI: Mürekkep pigmentlerini birleştiren sıvı maddedir.

 

BASKI: Film,kalıp,klişe vs. kullanılarak kağıt ya da başka malzemelerin üzerine yapılan her çeşit imaj transferine denir.


Baskı Çeşitleri(Teknikleri) 


Ofset baskı / Tipo Baskı / Tifdurk Baskı / Flekso Baskı / Serigrafi Baskı / Dijital Baskı

 

BASKI ALANI: Makinanın baskı yapabileceği net alana denir. Her zaman basılabilir kağıdın boyutlarından küçüktür. Baskı alanının küçük olmasının sebebi, makinanın kağıdı tuttuğu makas alanıdır. En büyük baskı alanı günümüzde genelde 70cm x 100 cm olarak kullanılmaktadır.


BASKI PROVASI: Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemidir. Renk ayarları da bu provada yapılır. Prova, son çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kağıt, mürekkep setleri ve görüntüler ile çalışan baskıdan alınan bir örnektir. Günümüzde dijital prova sistemleriyle baskı öncesi renkli prova alınabilmektedir. 

 

BASKI YÜZEY KORUMA: Cilt işi bittikten sonra kitap, dergi, broşür, dosya vb. gibi materyallerin üzerine güzel bir görüntü vermek ve dış etkenlerden korumak için yapılan bir işlemdir. Kağıdın daha dayanıklı bir hal almasını sağlar. Bunlar selefon, laklama ve verniktir. 

 

BLANKET: Basılacak görüntünün baskı materyaline aktarılmasını sağlamak için blanket kazanına takılan materyaldir.

 

BIÇAK( GİYOTİN ): Kağıdı ölçülendirerek kesmek için kullanılan makine (Giyotin). Özel kesimli malzemeler için kullanılan genelde lazer ile oyularak şekillendirilmiş ahşap tabana çakılan keskin çelik parçalardan oluşan kesim şablonu.

 

BİTMİŞ ÖLÇÜ: Bir baskılı malzemenin kullanılacak halinin boyutu. Kesim öncesi belirlenir.

 

BOYA ÜNİTESİ: Boya ünitesi; boya haznesi, taşıyıcı, verici, ezici ve dağıtıcı merdanelerden oluşur. Merdanelerin görevi, hazneden boyayı alıp incelterek (ezerek),kalıba eşit incelikte ve düzgün olarak aktarmaktır. Kalıba boya veren merdaneler kauçuk kaplıdır.Diğer merdaneler ise çelik veya bakır kaplamadır.( Farklı makinelerde farklılık gösterebilir.)

 

C(CYAN-MAVİ): Proses baskıda mavi mürekkep için kullanılan kısaltmadır.

 

CİLT: Sayfa ve formaları , iplik,tutkal veya tel ile birleştirme işlemine denir.

 

CTP: CTP sistemi; bilgisayarda yapılan çalışmayı sıvı ile pozlama olmadan doğrudan kalıba alma şeklidir. Bu teknolojiden önce bilgisayarda yapılan çalışmalar önce filme pozlanır sonra da bu filmler kullanılarak filmden kalıba pozlama yapılırdı. Bu sisteme klasik pozlama sistemi denmektedir. CTP sisteminin en önemli avantajı: filmin ortadan kalkmasıyla birlikte iş akışının hızlanmasıdır. Filme bağlı olarak oluşabilecek hataların önüne geçilmesi ve film maliyetlerinin bulunmayışının yanında, kalıba pozlandırmada ki tutarlılık ve kalite, ürün kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Sistemin diğer avantajı ise keskin nokta (tram) yapıları ve klasik sistemde kalıba çekilemeyen noktaların bu sistemde kullanılabilmesidir. Bu sistem baskı kalitesini artıran en önemli faktörlerden biridir.


ÇAPAK: Baskı esnasında oluşan,ortam tozu,kağıt tozu ya da kurumuş boya parçacıklarının neden olduğu ve baskılı imajı bozan küçük noktalardır. Sorun oluştuğu zaman baskı alanı olan kauçuk makine durdurularak temizlenir.

 

ÇİFT KULAK: Bir tabakanın iki tarafından eşit olarak içeriye katlanmasına verilen isimdir.

 

ÇİFTLEME (AYARSIZLIK): Flulaşma ya da gölgelenme olarak görünen baskı hatasıdır. Kauçuk basınçları,kötü ayar,kauçuk üzerindeki mürekkep yoğunluğu,kazanların paralelliklerinde oluşan bozulma ya da kağıt transfer sorunlarından kaynaklanabilir.

 

ÇÖZÜNÜRLÜK: Bir imajın net ve keskin olması durumudur. Baskı kalitesini direkt etkiler. Grafikerlerin tasarım yaparken en az 150 DPI üzerinde çalışmaları sorunu çözecektir.

 

DAMLA LAK: Su damlası gibi küçük yüzeylerde kabartma efekti oluşturmak için ideal üründür. Parlak ve kabarık bir yüzey oluşturur. Efekti çok güçlüdür, hem elle hem de gözle çok rahat algılandığı için tercih edilir. Baskıya gösteriş ve hava katar.

 

DEGRADE: Tramın geçişleri belli etmeyecek şekilde belirli iki nokta arasında artması ya da azalması. Işıksal geçiş efektidir, sektörde genelde Vinyet denir.

 

DENSİTOMETRE: Kağıt üzerinde boya yoğunluğunu ölçmeye yarayan makine. Ölçüler kağıt cinsine göre farklılık gösterebilir.

 

DİJİTAL BASKI: Bilgisayar ortamında hazırlanmış dosyaların ink-jet ya da lazer teknolojisi kullanılarak doğrudan kağıda geçirilmesiyle dijital baskı makinaları kullanılarak yapılan baskı çeşididir. CMYK değerler ile baskı yapılır. Ekstra renkler basılamaz. Kağıt,Vinil, Folyo, OneWayVision, Mesh, Canvas, Cast folyo vs. üzerine basılması işidir.

 

Dijital Baskı Çeşitleri


1) Dış Mekan (Outdoor ) Dijital(digital )Baskı


2) İç Mekan (indoor ) Dijital(digital ) Baskı